• 3M™ Gıda Güvenliği

  • Alliance Endüstriyel Mikrobiyoloji Çözümleri

  • Atago Refraktometre - Polarimetre - Viskozimetre - Asidite - Tuz - Nem Analiz Cihazları

  • ChemoMetec Hücre Sayım ve Analiz Sistemleri

  • Hach Su Analiz Sistemleri ve Titrasyon Çözümleri

  • Moisttech Laboratuvar ve Hat Tipi NIR Sistemleri / Çözümleri

  • RomerLabs Mikotoksin - Allerjen - Kalıntı - GDO - Enzimatik Analiz Ürünleri

  • Novasina Su Aktivite Tayin Cihazları - Sıcaklık - Bağıl Nem - Fark/Basınç Ölçüm Cihazları

  • IDEXX Su Analiz Çözümleri

  • Fourier Datalogger ve Veri Takip Cihazları

  • LTEC Eliza Okuyucu - Yıkayıcı - İnkübatörler

3M Petrifilm ile 24 Saatte Toplam Canlı Analizi, 48 Saatte Küf&Maya Analizi imkanı

3M Petrifilm ile 24 Saatte Toplam Canlı Analizi, 48 Saatte Küf&Maya Analizi imkanı

ÜRÜN VE HİZMET GRUPLARI